AUP

Na firemní udržitelnost
prakticky a s náskokem

K firemní udržitelnosti vede cesta plná praktických kroků. Posuňte se do budoucnosti s náskokem.

zjistit více

Kdo jsme

Asociace udržitelného podnikání je platforma pro firemní udržitelnost.

Rozumíme výzvám ESG, víme, jak zapojit principy udržitelnosti do každodenního fungování firmy a jak díky nim posouvat byznys.

Informujeme o důležitých změnách a příležitostech. Pomáháme našim členům v zavádění principů udržitelného podnikání. Upozorňujeme na legislativní změny. Spolupracujeme, sdílíme zkušenosti, propojujeme se.

  1. Obsahová a informační platforma CSRD.CZ
  2. Platforma ESG EDU – Odborné vzdělávání
  3. AUP je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a odborným garantem pro oblast udržitelnosti 
  • Pomáháme integrovat principy udržitelného podnikání
  • Vzděláváme na ESG EDU
  • Propojujeme, informujeme a inspirujeme naše členy

Časté otázky

Jsme malý nebo středně velký podnik. Co nám ESG přinese?

Dobrých důvodů, proč kromě zapojit metodiku ESG do byznysu, je celá řada. Tím nejpodstatnějším je samotná udržitelnost a zlepšení vlivu činnosti firem na okolí. 

Mezi vyloženě byznysové výhody spadá vyšší konkurenceschopnost. Požadavky na větší udržitelnost jsou stále častěji součástí zadání výběrových řízení. Díky ESG můžete v této oblasti vykázat systematickou činnost. Udržitelnost je mnohem důležitější také pro současné spotřebitele, kteří už dnes navíc dokáží velmi dobře rozlišovat mezi skutečnými udržitelnými aktivitami a greenwashingem. Informace o nových strategiích využijete i v marketingové komunikaci.

Pracuji v HR, proč by mě ESG mělo víc zajímat?

Bezpečnost práce, odstranění diskriminace na pracovišti, vytváření inkluzivního prostředí nebo vzdělávání zaměstnanců, to jsou jen některé z okruhů, kterými se zabývá pilíř S metodiky ESG. Pracovníci HR by měli být velmi dobře obeznámení s přístupem ESG nejenom kvůli neustálému vylepšování podmínek na pracovišti, ale také kvůli reportování investorům a regulačním orgánům.

Jak se vyznat ve velkém množství informací o ESG?

Kolem metodiky ESG vyšlo velké množství textů a odborných informací. Zástupci firem a HR pracovníci si často připadají zahlcení. Jedním z hlavních cílů Asociace udržitelného podnikání je proto pomoc se zorientováním se v tématu. Slouží k tomu například naše ESG Univerzita nebo networkingové aktivity pro sdílení konkrétních zkušeností.

Jsme velký podnik. Co přinese povinnost ESG nám?

Podobně jako u menších podniků, i v případě velké firmy pocítíte zavedení pravidel na konkurenceschopnosti a lepším přijetí spotřebitelů i široké veřejnosti. Prokazatelně společensky odpovědnější firmy budou mít výhody při vyjednávání bankovních úvěrů.

Od července 2021 totiž musí banky dle EBA Směrnice pro vznik půjček a jejich monitoring zvažovat ESG profil žadatele. Vysoké ESG skóre je také důležitým kritériem pro investory. I tady přináší metodika ESG lepší kontrolu nad faktory, které ovlivňují chod firmy, a dokáže urychlit proces digitalizace.

O Asociaci udržitelného podnikání

Jsme přesvědčení, že udržitelnost je součástí naší budoucnosti.  A nejen to.  Uvědomujeme si, že k firemní udržitelnosti a principům ESG můžeme přistupovat prakticky a udělat z nich konkurenční výhodu.

Proto vznikla nezávislá profesní organizace Asociace udržitelného podnikání.
Naším cílem je informovat o udržitelném podnikání, poskytovat pomoc našim členům, vzdělávat je a vzájemně se propojovat ke sdílení zkušeností. Pracujeme také na šíření povědomí o této problematice mezi širokou veřejností.

Co je ESG?

Soubor standardů, které měří dopad podniku na společnost, životní prostředí a jeho transparentnost a odpovědnost – to je ESG. Zkratka se skládá ze slov Environmental, Social and Governance. Na základě metody ESG firmy formulují své udržitelné obchodní strategie a efektivně naplňují stanovené cíle.

Proto vznikla nezávislá profesní organizace Asociace udržitelného podnikání.
Naším cílem je informovat o udržitelném podnikání, poskytovat pomoc našim členům, vzdělávat je a vzájemně se propojovat ke sdílení zkušeností. Pracujeme také na šíření povědomí o této problematice mezi širokou veřejností.

Co se v rámci ESG sleduje?

  • Klimatická změna, znečištění a odpady, recyklace a principy cirkulární ekonomiky, kvalita vody a vodní zdroje, biodiverzita a ráz krajiny, příležitosti pro životní prostředí, politiky na ochranu životního prostředí
  • Péče o lidské zdroje, další zúčastněné strany tzv. stakeholders (například vztahy s komunitami, charita a filantropie, dodavatelsko-odběratelské vztahy, osvěta veřejnosti nebo ochrana spotřebitelů)
  • Řízení a management (nezávislost vedení, odměňování vedení, práva akcionářů, firemní kultura, obchodní etika a etický kodex, daňová transparentnost, boj proti korupci a úplatkářství, whistleblowing, řízení rizik, interní kontroly a audit, struktura auditní komise, compliance)
Ještě do nedávna byl ESG přístup doporučenou volbou z kategorie „nice to have“. Avšak od roku 2024 začne v České republice platit směrnice CSRD o nefinančním reportingu, podle níž se bude vypočítávat ESG skóre. To pak ovlivní přístup investorů či úvěrové možnosti pro danou firmu. Firmy s vyšším skóre získají výhody na trhu. 
ESG může mít v každé firmě trochu jinou podobu a klade na každou společnosti jiné výzvy. 
Asociace udržitelného podnikání pomáhá společnostem projít složitými pravidly směrnice a připravit se na udržitelnou budoucnost podnikání.

ESG EDU

Téma ESG je rozvětvené, komplexní a jde se v něm lehce ztratit. Proto jsme vytvořili systematický vzdělávací program, který se věnuje jednotlivým oblastem, zasazuje je do kontextu, doplňuje další souvislosti a ukazuje výzvy, rizika a příležitosti.

Členové asociace

Členové Asociace udržitelného podnikání podporují zodpovědnější přístup ke společnosti a planetě.
Svou aktivní účastí v diskuzi o ESG ovlivňují a kultivují jeho každodenní standardy a pomáhají udávat směr, kterým se bude udržitelné podnikání dál ubírat.
Členové se zajímají o aktuální dění v této oblasti. Přemýšlejí prakticky a zodpovědně, odmítají greenwashing.