ESG EDU

Téma ESG je rozvětvené, komplexní a jde se v něm lehce ztratit. Proto jsme vytvořili systematický vzdělávací program, který se věnuje jednotlivým oblastem, zasazuje je do kontextu, doplňuje další souvislosti a ukazuje výzvy, rizika a příležitosti.

Podívejte se na sylabus a zjistěte, co všechno se díky ESG EDU naučíte:

Prohlédnout si kurzy

Kurzy

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASOCIACE UDRŽITELNÉHO PODNIKÁNÍ

ESG v praktických souvislostech

Pečlivě navržený komplexní vzdělávací program zaměřený na praktické znalosti tématu udržitelnosti a ESG a jejich roli ve firemní praxi. Program poskytuje jedinečnou kombinaci teoretických znalostí a jejich praktického využití ve firemním prostředí, stejně jako zasazení tématiky ESG / udržitelnosti do kontextu dnešního globálně propojeného světa. Pomůže účastníkům zorientovat se v dynamicky se rozvíjejícím tématu, připravit se na povinnosti, které přináší nová legislativa a načerpat poznatky z praxe napříč obory a typy firem.
Průvodkyněmi celým programem jsou zkušené lektorky a spoluautorky profesní kvalifikace Manažer(ka) udržitelnosti, která bude součástí Národní soustavy profesních kvalifikací, dalšími lektory pak zkušení odborníci s dlouholetou praxí v daných oborech. Těšit se můžete i na zajímavé hosty, kteří se s Vámi podělí o své praktické zkušenosti. 
Součástí programu jsou i konzultace s odborníky o tématech relevantních přímo pro vaši firmu či instituci a bude zakončen certifikátem.


Více o programu

Workshop na téma Uhlíková stopa společnosti

Uhlíková stopa s EnviTrail

  • Obecný úvod k hodnocení uhlíkové stopy společnosti (GHG Protocol, ISO 14064-1)
  • Dopad na klimatickou změnu jako indikátor ESG reportování
  • Typický průběh auditu uhlíkové stopy
  • Zadání případové studie, vysvětlení kategorizace vstupních dat, práce s emisními faktory
  • Praktická část workshopu
  • Výstupy uhlíkové stopy společnosti a dekarbonizační opatření na konkrétním příkladu

Více o programu
AUP | Smile AUP | Yellow circle decoration AUP | Blue circle decoration